Zakup grupowy energii elektrycznej w roku 2017 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 06.09.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 12.01.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2017.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 10.11.2016 r.: 
informacja_o_wyborze_zakup_energii_10112016.pdf 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.11.2016 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_02112016.pdf

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
opublikowane w dniu 20.10.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2017.pdf

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
opublikowane w dniu 19.10.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2017.pdf

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

przekazane w dniu 18.10.2016 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_o_zmianie_przeslane_zakup_energii_2017.pdf 

 

Zmiana treści SIWZ

przesłana Wykonawcom i opublikowana na stronie w dniu 18.10.2016:
Zmiana_18102016-_energia2017.pdf 

Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zmieniony Załącznik Nr 5  do SIWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przekazane w dniu 17.10.2016 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_o_zmianie_przeslane_zakup_energii_2017.pdf 

 

Zmiana treści SIWZ

przesłana Wykonawcom i opublikowana na stronie w dniu 17.10.2016:
Zmiana_17102016-_energia2017.pdf 

Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zmieniony Załącznik Nr 5  do SIWZ

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
opublikowane w dniu 08.10.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2017.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przekazane w dniu 06.10.2016 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_o_zmianie_przeslane_zakup_energii_2017.pdf 

 

 

Zmiana treści SIWZ

przesłanae Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 06.10.2016:
Zmiana_06102016-_energia2017.pdf 

Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zmieniony Załącznik Nr 5  do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.09.2016:
Odpowiedzi_28092016-_energia2017.pdf 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę energii elektrycznej w roku 2017:
SIWZ_-_dostawa_energii_2017.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 08.09.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2017.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu 
przekazane w dniu 06.09.2016 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_przeslane_zakup_energii_2017.pdf