Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 09.09.2016, Zakończony: 15.11.2016, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
opublikowane w dniu 23.11.2016 r. w Buiuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_samochodu.pdf

 

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane Wykonawcom oraz opublikowane na stronie w dniu 15.11.2016 r. : 
wybor_oferty_samochod_15112016.pdf

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.09.2016 r.,

o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_21092016.pdf


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

opublikowane w dniu 16.09.2016 r. w Buiuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie_opublikowane_zmiana-_dostawa_samochodu.pdf

 

 

 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ 

przesłane wykonawcom i opublikowane na stonie w dniu 16.09.2016 r. :

Odpowiedzi_i_zmiana_SIWZ_16092016-_dostawa_samochodu.pdf

Zmieniony Załącznik Nr 1 do SIWZ

Zmieniony Załącznik do formularza oferty

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

SIWZ_-_dostawa_samochodu.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 09.09.2016 r. w Buiuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_samochodu.pdf