Zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2018-2019 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 14.08.2017, Zakończony: 17.10.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu 

opublikowane w dniu 17.10.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2018-2019.pdf

 

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu

przekazane w dniu 13.10.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_przeslane_zakup_energii_2018-2019.pdf

 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 10.10.2017 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_10102017.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w dniu 09.10.2017
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.09.2017
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.09.2017:
Odpowiedzi_i_zmiana_14092017-_dostawa energii.pdf 
Zmieniony Załacznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy


 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 29.08.2017:
Odpowiedzi_29082017-_dostawa energii.pdf 

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
opublikowane w dniu 19.08.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2018-2019.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przekazane w dniu 17.08.2017 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_o_zmianie_przeslane_zakup_energii_2018-2019.pdf 

 

 Zmiana treści SIWZ

opublikowana na stronie internetowej w dniu 17.08.2017 r.:
Zmiana_17082017 -_energia 2018-2019.pdf

Zmianieony formularz cenowy

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2018-2019:
SIWZ_-_dostawa_energii_2018-2019.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 16.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2018-2019.pdf

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

przekazane w dniu 14.08.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_przeslane_zakup_energii_2018-2019.pdf