Zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2018-2019 - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 10.10.2017, Zakończony: 28.12.2017, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 30.12.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_zakup_energii_2018-2019.pdf

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

przekazane w dniu 28.12.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_przeslane_zakup_energii_2018-2019.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 22.11.2017r.: 
informacja_o_wyborze_dostawa_energii.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.11.2017
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przekazane w dniu 02.11.2017 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_o_zmianie_przeslane_zakup_energii_2018-2019.pdf 

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 02.11.2017:
Odpowiedzi_i_zmiana_02112017-_dostawa energii.pdf 
Zmieniony Załacznik Nr 1 do SIWZ
Zmieniony formularz cenowy
Zmieniony Załacznik nr 5 do SIWZ

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2018-2019:
SIWZ_-_dostawa_energii_2018-2019.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 12.10.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2018-2019.pdf

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

przekazane w dniu 10.10.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_przeslane_zakup_energii_2018-2019.pdf