Zakup 20 sztuk urządzeń 2w1 (laptop-tablet) w ramach Projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa” - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 21.11.2018, Zakończony: 03.01.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 03.01.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - zakup laptopów.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 04.12.2018r.: 
informacja_o_wyborze_zakup_laptopow.pdf

 

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.11.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.11.2018:
Odpowiedzi_23112018-_zakup_laptopów.pdf

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na zakup 20 sztuk urządzeń 2w1 (laptop-tablet)
w ramach Projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”

SIWZ - zakup laptopów.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 21.11.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - laptopy.pdf