Zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2020-2021 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 03.01.2020, Zakończony: 03.01.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik


Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 03.01.2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2020-2021.pdf

  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.10.2019r.: 
informacja_o_wyborze_zakup_energii.pdf 


 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.09.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp 
informacja z otwarcia


 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 17.09.2019r.:
Odpowiedzi_17092019-_dostawa energii.pdf

 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na zakup grupowy energii elektrycznej w latach 2020-2021:
SIWZ_-_dostawa_energii_2020-2021.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 28.08.2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_energii_2020-2021.pdf

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

przekazane w dniu 23.08.2019r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_do_publikacji_-_zakup_energii.pdf