Dostawa 5 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 28.11.2019, Zakończony: 28.11.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 26.11.2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_opublikowane_zakup_autobusów.pdf 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
przekazane w dniu 21.11.2019r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_przeslane_zakup_autobusów.pdf 
 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 19.11.2019 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_19112019.pdf

 
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.11.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp 
informacja z otwarcia

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
opublikowane w dniu 28.10.2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie opublikowane - dostawa autobusów.pdf


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
przekazane w dniu 23.10.2019r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie przeslane - dostawa autobusów.pdf


 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.10.2019r.:
Odpowiedzi 23102019-dostawa autobusów.pdf

 


Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 03.10.2019r.:
Odpowiedzi 03102019-dostawa autobusów.pdf

 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
przekazane w dniu 01.10.2019r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie przeslane - dostawa autobusów.pdfOdpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 01.10.2019r.:
Odpowiedzi 01102019-dostawa autobusów.pdf
Zmieniony załącznik Nr 4 do IDW

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
przekazane w dniu 27.09.2019r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie przeslane - dostawa autobusów.pdf


 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.09.2019r.:
Odpowiedzi 27092019-dostawa autobusów.pdf
Zmieniony załącznik Nr 4 do IDW

 
 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.09.2019r.:
Odpowiedzi 18092019-dostawa autobusów.pdf

 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę 5 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”:
SIWZ_-_dostawa_autobusów.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Załącznik Nr 10 do SIWZ
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Wzór umowy

 


Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 09.09.2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_dostawa_autobusów.pdf