Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dwóch bloków mieszkalnych w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 19.01.2018, Zakończony: 23.03.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 23.03.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - projekty bloków.pdf

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI 1 ,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 22.02.2018r.: 
informacja_o_wyborze_projekt_bloku_część 1.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI 2 ,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 13.02.2018r.: 
informacja_o_wyborze_projekt_bloku_część 2.pdf

 

 

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.01.2018 r.,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
informacja_z_otwarcia_30012018.pdf

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  dwóch bloków mieszkalnych w Limanowej

SIWZ - projekty bloków.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 19.01.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - projekt bloku.pdf