Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 30.01.2018, Zakończony: 06.03.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

opublikowane w dniu 06.03.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - IK niskoemisyjny transport.pdf  

 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 12.02.2018 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_12022018.pdf

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu
„Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”

SIWZ - IK transport.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 30.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - IK transport.pdf