Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej budowy chodnika oraz budowy drogi na terenie miasta Limanowa - WYBÓR OFERTY

Umieszczony: 13.02.2018, Zakończony: 27.02.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.02.2018r.: 
informacja_o_wyborze_projekt_chodnia_i_drogi.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej
budowy chodnika  oraz budowy drogi na terenie miasta Limanowa

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty
Projekt umowy
Wykaz usług
Warunki GDDKiA