Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 16.02.2018, Zakończony: 26.03.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 26.03.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - Inspektor nadzoru LDK+Biblioteka.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 07.03.2018r.: 
informacja_o_wyborze_inspektor_nadzoru.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.02.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki

SIWZ - inspektor nadzoru LDK+Biblioteka.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załacznik Nr 6 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 16.02.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - inspektor nadzoru.pdf