Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 01.03.2018, Zakończony: 12.04.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 12.04.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - Inżynier Kontraktu transport.pdf

 

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

opublikowane w dniu 01.03.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - inzynier kontraktu.pdf