Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłonieckiego oraz Parku Miejskiego w Limanowej” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 30.03.2018, Zakończony: 14.05.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 

opublikowane w dniu 14.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - Inspektor nadzoru park+potok.pdf

 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 24.04.2018 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_24042018.pdf

  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.04.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłonieckiego oraz Parku Miejskiego w Limanowej”

SIWZ - Inspektor potok + park.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w dniu 30.03.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - Inspektor park.pdf