Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Rewitalizacja miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne” - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 17.04.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 08.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - inspektor rewitalizacja.pdf

 

 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 08.05.2018r.: 
informacja_o_wyborze_inspektor_nadzoru.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.04.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

informacja z otwarcia

 

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru  dla zadań objętych zamówieniem pn. „Rewitalizacja miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”

SIWZ - Inspektor rewitalizacja.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w dniu 17.04.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - Inspektor park.pdf