Rekonstrukcja i odtworzenie regionalnych straganów wraz z niezbędnym wyposażeniem - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 25.05.2018, Zakończony: 07.06.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

   

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 

opublikowane w dniu 06.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - stragany.pdf

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

opublikowane na stronie w dniu 06.06.2018 r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_06062018.pdf

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rekonstrukcję i odtworzenie regionalnych straganów  wraz z niezbędnym wyposażeniem

SIWZ - stragany.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załacznik Nr 7 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w dniu 25.05.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - stragany.pdf