Rekonstrukcja i odtworzenie regionalnych straganów wraz z niezbędnym wyposażeniem - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 07.06.2018, Zakończony: 20.07.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 20.07.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - stragany.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 05.07.2018r.: 
informacja_o_wyborze_stragany.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.06.2018

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na rekonstrukcję i odtworzenie regionalnych straganów  wraz z niezbędnym wyposażeniem

SIWZ - stragany.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 7 do SIWZ

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 07.06.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - stragany.pdf