Odrestaurowanie historycznych wozów strażackich oraz odnowienie historycznych mundurów strażackich - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Umieszczony: 20.06.2018, Zakończony: 02.07.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 

opublikowane w dniu 02.07.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - wozy+mundury.pdf

 

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu

 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 02.07.2018 r.: 

informacja_o_uniewaznieniu_02072018.pdf

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na odrestaurowanie historycznych wozów strażackich  oraz  odnowienie historycznych mundurów strażackich

SIWZ - wozy +mundury.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w dniu 20.06.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - wozy+mundury.pdf