Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 31.07.2018, Zakończony: 10.10.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 10.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - azbest.pdf
 

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 13.09.2018r.: 
informacja o wyborze - usuwanie azbestu.pdf

  

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.08.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

  

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych  z terenu Miasta Limanowa

SIWZ - odpady azbestowe.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 7 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 31.07.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - odpady azbestowe.pdf