Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 24.10.2018, Zakończony: 26.11.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 26.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.11.2018 r.: 
wybór oferty - kredyt.pdf

  

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.11.2018
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

   
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego

SIWZ - kredyt.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 
opublikowane w dniu 24.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf