Udzielenie i obsługa kredytu na prefinansowanie inwestycji - WYBÓR OFERTY

Umieszczony: 20.11.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 30.11.2018r.: 
informacja o wyborze - kredyt.pdf

  

 

Zmiana treści do SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 26.11.2018:
Zmiana SIWZ - 26112018 - kredyt.pdf 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na udzielenie i obsługę kredytu bankowego na prefinansowanie inwestycji:
SIWZ_-_kredyt.pdf 

Wzór oferty

Wzór umowy

Opinia RIO