Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy ul. Sikorskiego w Limanowej - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Umieszczony: 30.11.2018, Zakończony: 03.01.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 03.01.2019r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_02012018.pdf

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018

złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

informacja z otwarcia

 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej

przebudowy ul. Sikorskiego w Limanowej:
zapytanie ofertowe.pdf 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wykaz usług

Koncepcja