Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej budowy połączenia ul. Sikorskiego i ul. Józefa Marka w Limanowej - WYBÓR OFERTY

Umieszczony: 04.12.2018, Zakończony: 03.01.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 03.01.2019r.: 
informacja o wyborze - projekt ul. Sikorskiego i Marka

  

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.12.2018
złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
informacja z otwarcia

 
 

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej

budowy połączenia ul. Sikorskiego i ul. Józefa Marka w Limanowej:
zapytanie ofertowe.pdf 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wykaz usług

Koncepcja