Obsługa bankowa Urzędu Miasta Limanowa i jednostek organizacyjnych na okres czterech lat - WYBÓR OFERTY

Umieszczony: 11.12.2018, Zakończony: 20.12.2018, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.12.2018r.: 
informacja o wyborze - obsługa bankowa

  

 

Zmiana treści do SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 12.12.2018:
Zmiana SIWZ - 12122018 - obsługa bankowa

 

 

Zapytanie ofertowe

na obsługę bankową Urzędu Miasta Limanowa i jednostek organizacyjnych na okres czterech lat

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Wzór oferty