Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Limanowa - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 16.04.2019, Zakończony: 16.04.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

opublikowane w dniu 16.04.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie opublikowane - SPP.pdf 
 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 14.03.2019r.: 
informacja o wyborze - SPP.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.03.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 01.03.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - SPP.pdf

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 01.03.2019:
Odpowiedzi_01032019_-_SPP.pdf  

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 27.02.2019:
Odpowiedzi_27022019_-_SPP.pdf 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi  Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Limanowa

SIWZ - SPP.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załacznik Nr 7 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 19.02.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - SPP.pdf