Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 11.07.2019, Zakończony: 11.07.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

  

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 11.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf 

 

  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 10.06.2019 r.: 
wybór oferty - kredyt.pdf

 
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.06.2019
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia - kredyt

 

 

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ 
przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 29.05.2019:
Odpowiedzi_29.05.2019_-_kredyt.pdf

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego:
SIWZ_-_kredyt_dlugoterminowy.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ


 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 03.05.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogloszenie_opublikowane_-_kredyt_dlugoterminowy.pdf

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 

przekazane w dniu 30.04.2019r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_do_publikacji_-_kredyt_dlugoterminowy.pdf