Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu realizacji trzech umów dotyczących „Zagospodarowania terenu ...” - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Umieszczony: 04.11.2019, Zakończony: 04.11.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik


Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 
opublikowane w dniu 04.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gwarancjay.pdf 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu
 przesłane opublikowane na stronie w dniu 23.10.2019r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_23102019.pdfOdpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 18.10.2019:
Odpowiedzi_18102019_-_gwarancja_zapłaty.pdf 

 


 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 11.10.2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gwarancja.pdf

 
 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 11.10.2019:
Odpowiedzi_11102019_-_gwarancja_zapłaty.pdf 


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane  w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu realizacji trzech umów dotyczących „Zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Jabłonieckiego oraz Parku Miejskiego w Limanowej”:
SIWZ_-_gwarancja.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

 
 

 Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane w dniu 07.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogloszenie_opublikowane_-_gwrancja.pdf