Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Umieszczony: 12.11.2019, Zakończony: 12.11.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
opublikowane w dniu 12.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf 

 
 

 Zawiadomienie o unieważnieniu
 przesłane opublikowane na stronie w dniu 06.11.2019r.: 
informacja_o_uniewaznieniu_06112019.pdf


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego:
SIWZ_-_kredyt_dlugoterminowy.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 28.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie_opublikowane_-_kredyt.pdf