Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu realizacji trzech umów dotyczących „Zagospodarowania terenu ...” - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 05.11.2019, Zakończony: 05.11.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 05.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gwranacja zapłaty.pdf 

 

 

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 
opublikowane w dniu 29.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - gwarancja zapłaty.pdf