Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 03.12.2019, Zakończony: 03.12.2019, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 02.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf 

 

 
 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 

opublikowane w dniu 08.11.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf