Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego oraz kredytu na prefinansowanie inwestycji - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 15.06.2020, Zakończony: 15.06.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 15.06.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyty.pdf 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 15.05.2020r.: 
wybór oferty - kredyty.pdf

 

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.05.2020

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp 
informacja z otwarcia- kredyty

 

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 30.04.2020r.:
Odpowiedzi_30042020_-_kredyty.pdf 


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 28.04.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyty.pdf

 
 

Zmiana treści SIWZ
 przesłana Wykonawcom i opublikowana na stronie w dniu 28.04.2020r.:
zmiana_28042020_-_kredyty.pdf

 

 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 23.04.2020r.:
Odpowiedzi_23042020_-_kredyty.pdf
Opinia RIO

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego
oraz kredytu na prefinansowanie inwestycji

SIWZ_-_kredyt.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załacznik Nr 7 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 17.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie_opublikowane_-_kredyt.pdf