Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi ul. Kopernika i Kolejowa w Limanowej.... - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 29.12.2020, Zakończony: 29.12.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 29.12.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - inspektor nadzoru

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 19.11.2020r.: 
wybór oferty - inspektor nadzoru

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.08.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - inspektor nadzoru

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi ul. Kopernika i Kolejowa  w Limanowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w granicy pasa:
SIWZ_-_inspektor_nadzoru.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 30.07.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie_opublikowane_-_inspektor_nadzoru.pdf