Udzielenie i obsługa kredytu na prefinansowanie inwestycji w roku 2020 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 10.11.2020, Zakończony: 10.11.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 10.11.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 28.10.2020r.: 
wybór oferty - kredyt.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.10.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - kredyt

 

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 21.10.2020r.:
Odpowiedzi_21102020_-_kredyt.pdf 

 

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 16.10.2020r.:
Odpowiedzi_16102020_-_kredyt.pdf 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w dniu 15.10.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf

 

 
 

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 15.10.2020r.:
Odpowiedzi_14102020_-_kredyt.pdf 
Opinia RIO

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na udzielenie i obsługę kredytu na prefinansowanie inwestycji w roku 2020

SIWZ_-_kredyt.pdf 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane w dniu 09.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogloszenie_opublikowane_-_kredyt_na_prefinansowanie.pdf