Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umieszczony: 31.12.2020, Zakończony: 31.12.2020, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
opublikowane w dniu 31.12.2020r. w Dzienniku Urzedowym UE:
Ogloszenie opublikowane - kredyt.pdf 

 

  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
przesłane wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 09.12.2020r.: 
wybór oferty - kredyt konsolidacyjny.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2020
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp
informacja z otwarcia ofert - kredyt konsolidacyjny

 

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie w dniu 20.11.2020r.:
Odpowiedzi_20112020_-_kredyt.pdf
Zmiana WPF z dnia 04.11.2020

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego:
SIWZ_-_kredyt_dlugoterminowy.pdf 
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Opinia RIO

 

  

 

  Ogłoszenie o zamówieniu 
opublikowane w dniu 28.10.2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogloszenie_opublikowane_-_kredyt_konsolidacyjny.pdf