Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.10.2020 r.

2210 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetargowej udział 99/100 w działce 410/1 obr 3 m. Limanowa. Zbycie na rzecz jej współwłaściciela

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 02.10.2020 r.

0210 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 02.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki47 i 14 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.09.2020 r.

0110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.09.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2020 roku dotyczące przedłużenia umowy najmu lokalu o powierzchni 26,39 m2 położonego w Limanowej ul. Jana Pawła II 34

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.09.2020 r.

0110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/30 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020 r.

1509 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/42 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020

1409 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/16 obr 7 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę pod garaż na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 04.09.2020

0409 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 04.09.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu użytkowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej o pow. 35,60 m2.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.08.2020 r.

3108 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/54 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.08.2020

2808 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.08.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy działki 872/4 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.08.2020

2008 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.08.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.08.2020 r.

0508 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.07.2020 r.

0308 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 18/3 w Limanowej, sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.07.2020 r.

2307 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki 47 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.07.2020

0907 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.07.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 251/13 obr. 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.06.2020 r.

2606 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 18m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

2606 Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 63 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2020 r.

1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 15.06.2020 r.

1606 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 15.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy lokalu o pow. 49,50 m2 położonego w Limanowej ul. Rynek 3.

archiwum wiadomości