Wszystkie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Limanowa

2603 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2019

0103 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2019

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2019 r.

1102 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia wkładu niepieniężnego aportu do spółki MZGKiM sp. z o.o. w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2019 r.

0402 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.01.2019 r.

0801 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 106/1 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2018 r.

2112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego przy ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.12.2018 r.

1912 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.12.2018 r.

1412 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy domku kempingowego przy ul. Kasprowicza w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.12.2018 r.

0612 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.12.2018 r.

0412 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej. Oddanie w użyczenie na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Limanowa oraz Zarządu Powiatowego Koła Kombatantów RP i BWP w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.11.2018 r.

2811 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy części pomieszczenia magazynowego o pow. 1 m2 zlokalizowanego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.11.2018 r.

2211 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.11.2018 r.

2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Dziennego Domu Senior WIGOR. Dotyczy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze w budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2018 r.

1911 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki 47 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 320 m2 celem lokalizacji parku do ćwiczeń street workout. Oddanie w użyczenie na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego "LIMANOVIA"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.11.2018 r.

1311 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.11.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 73/2 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 r.

3110 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.10.2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy działki 322/1 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Bursmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.10.2018 r.

2310 Ogłoszenie Bursmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 47/9 w Limanowej, zbycie na rzecz najemcy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2018

1910 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.10.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem ul. M. B. Bolesnej 13 w Limanowej, działki 463/1 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

1110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr LXXIII.463.2018 z dnia 29.06.2018 roku .

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 26 września 2018 r.

2809 Ogłoszenie Burmistrza z dnia 26 września 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O  G  Ł  A  S  Z  A   Przetarg ustny nieograniczony dzierżawy miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanow

archiwum wiadomości