Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2020 r.

0406 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy, Dotyczy lokalu w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej o pow. 136,40 m2 i 12 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.04.2020 r.

2404 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.04.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Z. Augusta 2/55 w Limanowej. Sprzedaż na rzecz najemcy,

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

0804 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 31.03.2020 r.

0204 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 31.03.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

0903 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.02.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.02.2020 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy oddania w dzierżawę części działki 406 obr 6 m. Limanowa o pow. 26 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej nr 409 obr. 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2020 r.

0403 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/3 obr 7 m. Limanowa o pow. 21 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020

0302 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu biurowego ul. Z. Augusta 35 w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020 r.

0302 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy najmu lokalu biurowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10a w Limanowej o pow. 52m2.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2020 r.

1001 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dotyczy działki 225/2 obr 7 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.01.2020 r.

1001 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.01.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r. Dotyczy części działki 33/20 obr 7 m. Limanowa

3112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r. Dotyczy części działki 33/20 obr 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/20 obr 7 m. Limanowa o pow. 37 m2. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela obiektu handlowego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r. Dotyczy części działki 73/2 obr 5 m. LImanowa

3112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r. Dotyczy części działki 73/2 obr 5 m. LImanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 73/2 obr 5 m Limanowa o pow. 12 m2. z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r.

3112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/16 obr 7 m. Limanowa o pow. 15 m2. Oddanie w dzierżawę pod garaż na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.12.2019 r.

1312 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy działki 1033/52 obr 6 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2.12.2019 r. dotycząca lokalu uzytkowego ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej o pow. 106,30 m2

0312 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2.12.2019 r. dotycząca lokalu uzytkowego ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej o pow. 106,30 m2

Burmistrz Miasta Limanowa informuje,że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu użytkowego o pow. 106,30 m2 położonego w Limanowej przy ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2 grudnia 2019 r. dot. lokalu ul. M. B. Bolesnej 10a o pow. 27,94 m2

0312 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2 grudnia 2019 r. dot. lokalu ul. M. B. Bolesnej 10a o pow. 27,94 m2

Burmistrz Miasta Limanowa informuje,że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu użytkowego o pow. 27,94 m2 położonego w Limanowej przy ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 02.12.2019 r.

0312 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 02.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje,że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu użytkowego o pow. 66,50 m2 położonego w Limanowej przy ul. Rynek 18

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.11.2019 r.

2711 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2

archiwum wiadomości