Wszystkie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku

2001 Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.01.2021 r.

1101 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej. Dotyczy najmu 1 m2 pomieszczenia z przeznaczenie do przechowywanie wózka do sprzedaży obwarzanek.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2020 r.

3112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.12.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Fabryczna 1/20 w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.12.2020 roku

2212 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.12.2020 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu usługowo- handlowego położonego przy ul. Rynek 3 w Limanowej. Oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.12.2020 r.

2112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.12.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotyczy części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.12.2020 r.

2112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.12.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotyczy części działki 435/3 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

1012 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa o pow. 3 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie wiaty śmietnikowej

ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2020

2411 ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ul. Szwedzka 7 w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2020 r.

2411 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ul. Br. Czecha 4A w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.11.2020 r.

2411 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.11.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o przeznaczeniu do najmu pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na targowisku Mój Rynek w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 03.11.2020 r.

0411 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 03.11.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy lokalu użytkowego ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2

ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.11.2020 r.

0211 ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.11.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 15 m2.

Ogłoszenie Bumistrza Miasta Limanowa z dnia 28.10.2020 r.

0211 Ogłoszenie Bumistrza Miasta Limanowa z dnia 28.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy działki 652/52 obr 4 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela zabudowań.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.10.2020 r.

2210 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetargowej udział 99/100 w działce 410/1 obr 3 m. Limanowa. Zbycie na rzecz jej współwłaściciela

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 02.10.2020 r.

0210 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 02.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki47 i 14 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.09.2020 r.

0110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.09.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2020 roku dotyczące przedłużenia umowy najmu lokalu o powierzchni 26,39 m2 położonego w Limanowej ul. Jana Pawła II 34

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.09.2020 r.

0110 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/30 obr 4 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020 r.

1509 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 652/42 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020

1409 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.09.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 33/16 obr 7 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę pod garaż na rzecz właściciela garażu.

archiwum wiadomości