Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.05.2019 r.

1705 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.05.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wywieszenie dotyczy dzierżawy części działki 13/6 obr 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2019 r.

1204 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2019

0204 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2019 r. Dotyczy dzierżawy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa o pow. 9 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2019 r.

0104 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 10/1 obr 7 m. Limanowa.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Limanowa

2603 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2019

0103 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2019

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2019 r.

1102 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia wkładu niepieniężnego aportu do spółki MZGKiM sp. z o.o. w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2019 r.

0402 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.01.2019 r.

0801 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.01.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 106/1 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2018 r.

2112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego przy ul. M. B. Bolesnej 10a w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.12.2018 r.

1912 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.12.2018 r.

1412 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy domku kempingowego przy ul. Kasprowicza w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.12.2018 r.

0612 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.12.2018 r.

0412 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku ul. Spacerowa 8 w Limanowej. Oddanie w użyczenie na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Limanowa oraz Zarządu Powiatowego Koła Kombatantów RP i BWP w Limanowej.

archiwum wiadomości