Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.08.2020 r.

0508 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.08.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.07.2020 r.

0308 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 18/3 w Limanowej, sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.07.2020 r.

2307 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki 47 obr 5 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.07.2020

0907 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.07.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 251/13 obr. 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.06.2020 r.

2606 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 18m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

2606 Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 63 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2020 r.

1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 15.06.2020 r.

1606 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 15.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy lokalu o pow. 49,50 m2 położonego w Limanowej ul. Rynek 3.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2020 r.

0406 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy, Dotyczy lokalu w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej o pow. 136,40 m2 i 12 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.04.2020 r.

2404 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.04.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Z. Augusta 2/55 w Limanowej. Sprzedaż na rzecz najemcy,

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

0804 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 31.03.2020 r.

0204 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 31.03.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

0903 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.02.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.02.2020 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy oddania w dzierżawę części działki 406 obr 6 m. Limanowa o pow. 26 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej nr 409 obr. 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2020 r.

0403 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.02.2020 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/3 obr 7 m. Limanowa o pow. 21 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020

0302 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu biurowego ul. Z. Augusta 35 w Limanowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020 r.

0302 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy najmu lokalu biurowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10a w Limanowej o pow. 52m2.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2020 r.

1001 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dotyczy działki 225/2 obr 7 m. Limanowa

archiwum wiadomości