Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dotyczy działki 225/2 obr 7 m. Limanowa

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.01.2020 roku do dnia 31.01.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dotyczy działki 225/2 obr 7 m. Limanowa.

Tagi