Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 08.04.2020 roku do dnia 28.04.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

 

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się pod poniższy linkiem:

ogłoszenie z dnia 07.04.2020 r.

Tagi