Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Informacja

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 26.06.2020 roku do dnia 17.07.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia . Dotyczy części działki 358/3 obr 4 m. Limanowa z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury rowerowej. Oddanie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska".

 

Tagi