Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt hotelu Siwy Brzeg Odpowiedzi na Pytania do ogłoszenia na Zapytanie o cene na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą

Umieszczony: 26.01.2015, Zakończony: 02.02.2015, Status przetargu: zakończony,

 

Nasz znak: GK.7011.10.3.2015                                              Limanowa, dnia: 05.02.2015 r.

 

 

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia. że unieważnia zapytanie ofertowe na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.


 

U z a s a d n i e n i e

Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione ponieważ oferta – z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza   

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7011.10.3.2015                                            Limanowa, dnia: 03.02.2015 r.

 

Zestawienie ofert na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędna infrastrukturą

na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej

 

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

Quattro Piotr Kaczmarek ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań

46 700,00 zł

57 441,00 zł

2

GM projekt Grzegorz Liptak ul. J. Marka 15, 34-600 Limanowa

74 950,00 zł

92 188,50 zł

3

Autorska Pracownia Architektoniczna Marcin Woźniak ul. J. Marka 15, 34-600 Limanowa

112 500,00 zł

138 375,00 zł

4

Biuro Usług Architektonicznych mgr inż arch.. Artur JANKOŚ Pisarzowa 343, 34-654 Męcina

81 750,00 zł

100 552,50 zł

5

Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Budownictwa „ARP” Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Lesław Manecki Os. II Pułku Lotniczego 46/62, 31-072 Kraków

865 000,00 zł

1 063 950,00 zł

6

Przemysław Sołtys CONSAR Inżynieria&Architektura ul. Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa

69 000,00 zł

84 870,00 zł

7

Primtech Szymon Kita ul. Karola Miarki 16/3, 42-600 Tarnowskie Góry

89 000,00 zł

109 470,00 zł

8

BK Pracownia Projektowa Bartosz Kołodziej os. Orła Białego 4/123, 61-251 Poznań

89 000,00 zł

109 470,00 zł

9

KAM PROJEKT Dariusz Monasterski Stara Wieś 886, 34-600 Limanowa

95 000,00 zł

116 850,00 zł

10

Artur Szwaja Architekt ul. A. Asnyka 31/3, 44-122 Gliwice

60 000,00 zł

73 800,00 zł

11

Profil-Jolanta Nowak ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

121 500,00 zł

149 455,00 zł

12

Archit-Studio Święciński Architekci Zbigniew Święciński ul. Niepodległości 44, 38-400 Krosno

72 800,00 zł

89 544,00 zł

13

SMART Architekci Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław

97 000,00 zł

119 310,00 zł

14

Stanisław Karpiel Usługi Architektoniczne ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane

95 121,95 zł

117 000,00 zł

15

Archipolis – Biuro Projektów Przemysław Kowalkowski ul. Ściegiennego 11/8, 45-709 Opole

73 000,00 zł

89 790,00 zł

16

APA ARCHES Sp. z o.o. sp.k. ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań

83 840,00 zł

103 123,20 zł

17

Pracownia Architektoniczna Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-5568 Katowice

 

143 295,00 zł

18

Pracownia konstrukcyjno -architektoniczna „KONSTRUKTOR” Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20a/1, 45-256 Opole

79 450,00 zł

97 785,00 zł

19

Pracownia Projektowo- Konserwatorska PROKON S.S. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór

103 400,00 zł

127 182,00 zł

20

Pracownia Projektowa „ATTYKA” Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h, 42-218 Częstochowa

107 500,00 zł

132 225,00 zł

21

Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. ul. Oświęcimska 90B, 32-500 Chrzanów

80 000,00 zł

98 400,00 zł

22

ARCHAS DESIGN Maciej Zuber ul. Skowronków 35, 43-300 Bielsko Biała

111 111,11 zł

120 000,00 zł

23

Biuro Projektowe Bogusław Kowalski ARCHINOVA ul. Lwowska 10/5, 30-548 Kraków

96 947,15 zł

119 245,00 zł

24

L-Concept Leszek Karasiński ul. Rumiankowa 57 B/1, 54-512 Wrocław

109 756,10 zł

135 000,00 zł

25

OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

118 000,00 zł

145 m140,00 zł

26

ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej Curie 88, 59- 301 Lubin

72 200,00 zł

88 806,00 zł

27

Pracownia Projektowa Teresa Okowińska ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz

80 000,00 zł

98 400,00 zł

28

Pracownia Projektowa F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków

105 000,00 zł

129 150,00 zł

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7011.10.2.2015 Limanowa, dnia: 28.01.2015 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania

 

Dot. ogłoszenia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.

 

Pytanie 1. „Czy dysponujecie Państwo prawami autorskimi do załączonej do przetargu koncepcji?”

 

Odpowiedź : Tak

 

Pytanie 2. „Czy oczekujecie Państwo wykonania zupełnie różnej koncepcji na 35 pokoi (69 osób) - ponieważ w dalszej części zapytania znajduje się sformułowanie że załączona dokumentacja określa zakres zamówienia.”

 

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie 3. „Proszę o zamieszczenie inwentaryzacji lub jakiejkolwiek dokumentacji w zakresie obecnie funkcjonującego budynku.”

 

Odpowiedź: Załącznik: - inwentaryzacja architektoniczno- budowlana

 

Pytanie 4. „Czy dla terenu na którym znajduje się budynek jest prowadzony plan miejscowy lub została wydaną decyzja o warunkach zabudowy.”

 

Odpowiedź:Tak

 

Pytanie 5. „Jaka jest przewidywana powierzchnia całkowita  lub użytkowa obiektu?”

 

Odpowiedź: ok 1800 – 2000 m2

 

Pytanie 6. „Jaka jest powierzchnia wg załączonej do zapytania koncepcji?”

 

Odpowiedź: powierzchnia użytkowa około 1860 m2

 

Pytanie 7. „Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie autorskiej wersji koncepcji przez Oferenta?”

 

Odpowiedź: Tak UWAGA: Część obiektu posiada już prawomocne pozwolenie na budowę i opracowana koncepcja przebudowy hotelu musi być spójna z projektem przebudowy Limanowskiego Domu Kultury.

 

Pytanie 8. „Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do zmiany koncepcji będącej załącznikiem do postępowania przetargowego?”

 

Odpowiedź: Tak

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza   
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI

PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą

na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.

 

Zamówienie obejmuje:

 • projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynku hotelu wraz z projektem zagospodarowania terenu działki, z uzgodnieniami oraz opiniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę

 • projekt konstrukcyjno-budowlany wraz z ekspertyzą techniczną budynku

 • projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan; gazowych; c.o.; wentylacji mechanicznej

 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej; teleinformatycznej; p.pożarowej; CCTV; AZART

 • uzgodnienia rzeczoznawców sanepidu i p.pożarowe

 • dokumentacja badań podłoża gruntowego

 • mapa do celów projektowych

 • ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku hotelu wraz z uzgodnieniem z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej w Krakowie

 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót

 • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg określony w załączonej dokumentacji zakłada 35 dwuosobowych pokoi hotelowych obsługujących 69 gości.

Istnieje możliwość poszerzenia części użytkowej hotelu o jeden moduł pobytowy oraz dostosowanie części pokoi dwuosobowych na trzyosobowe. Co w sumie daje 38 pokoi hotelowych obsługujących 92 gości.

Zakładana jest również modernizacja istniejącej kotłowni z dostosowaniem jej do projektowanych parametrów LDK i hotelu.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dwóch koncepcji:

 • I zawierająca opcję 35 pokoi

 • II zawierająca opcję 38 pokoi

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednej z koncepcji. Na podstawie wybranej koncepcji Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy

Szczegółowo zakres zamówienia określa załączona dokumentacja, która również jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31.

Termin wykonania zamówienia:

   1. Przygotowanie koncepcji - do 40 dni od dnia podpisania umowy przy czym wybór jednej z koncepcji przez Zamawiającego nastąpi do 14 dni od jej złożenia w Urzędzie Miasta Limanowa

   2. Złożenie 4 egzemplarzy Projektu budowlanego wybranej koncepcji przez Zamawiającego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Limanowej - do 31.06.2015 r.

   3. Opracowanie STWiORB, kosztorysu i przedmiaru oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę - do 31.08.2015 r.

 

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności nie ograniczania się dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

 2. Posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności:

1) architektonicznej

2) konstrukcyjno-budowlanej

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) telekomunikacyjnej

3. Powinien być wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego.

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 02.02.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – projekt LDK”.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

 2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

 3. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 02.02.2015 r. o godz. 1300.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

-Roman Limanówka– tel. 18 337 20 54, wew.152 email: rlimanowka@miasto.limanowa.pl

- Monika Jeż – tel. 18 337 20 54, wew. 155 email: mjez@miasto.limanowa.pl

 

Załączniki:

- elewacje

- I kondygnacja

- II kondygnacja

- III kondygnacja

- IV kondygnacja

- przekroje

- zagospodarowanie terenu

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza                            

Limanowa, dnia 26.01.2015 r.