Zawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą

Zakończony: 16.02.2015, Status przetargu: zakończony,

 

Nasz znak: GK. 7011.10.8.2015                                                      Limanowa, dnia: 04.03.2015 r.

 

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Limanowa

o zawarciu umowy w dniu 20.02.2015 r.

 

Zamówienie:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy
i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.

 

Wykonawca:

ABK- Projekt ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra

 

Cena brutto: 46 740,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści 00/100)

 

Termin wykonania:

   1. Przygotowanie koncepcji – 40 dni od dnia podpisania umowy przy czym wybór jednej z koncepcji przez Zamawiającego nastąpi do 14 dni od jej złożenia w Urzędzie Miasta Limanowa

   2. Złożenie 4 egzemplarzy Projektu budowlanego wybranej koncepcji przez Zamawiającego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Limanowej – do 15.07.2015 r.

   3. Opracowanie STWiORB, kosztorysu i przedmiaru oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę –do 15.09.2015 r.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza

 

Nasz znak:GK.7011.10.6.2015                                                 Limanowa, dnia 17.02.2015 r.


 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ na:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.


 

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:


 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: ABK- Projekt ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra


 

2.  W postępowaniu zostało złożonych 19 ofert:

 • ABK- Projekt ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra

 • GM projekt Grzegorz Liptak ul. J. Marka 15, 34-600 Limanowa

 • Autorska Pracownia Architektoniczna Marcin Woźniak ul. J. Marka 15, 34-600 Limanowa

 • ArchiEuro Projektowanie Architektoniczne Miłosz Łucki ul. Solna 53, 32-020 Wieliczka

 • Archipolis- Biuro Projektów Przemysław Kowalkowski ul. Ściegiennego 11/8, 45-709 Opole

 • AN ARCHI GROUP S.C.T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

 • DEMIURG Sp. z o.o. sp. k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

 • Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. Reymonta 15, 81-198 Kosakowo

 • Quattro Piotr Kaczmarek ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań

 • CONSTRUCTION & BUSINESS Project Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

 • Profil-Jolanta Nowak ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

 • Pracownia Konstrukcyjno- Architektoniczna „ KONSTRUKTOR” Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20a/1, 45-256 Opole

 • WK ARCHITEKCI sp. z o.o. s.k. ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań

 • Przemysław Sołtys CONSAR Inżynieria&Architektura ul. Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa

 • Ae fusion Studio sp. z o.o. Al. Modrzewiowa 7A, 30-224 Kraków

 • Archilion Biuro Projektowe Zbigniew Lonczak Piątkowiec 38, 39-308 Wadowice Górne

 • Pracownia Projektowo- Konserwatorska PROKON S.S. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór

 • L-Concept Leszek Karasiński ul. Rumiankowa 57 B/1, 54-512 Wrocław

 • ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej Curie 88, 59- 301 Lubin


 

3) Oferowana najniższa kwota: 46 740,00 zł brutto

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza
 

 

 

Nasz znak:GK.7011.10.5.2015 Limanowa, dnia 17.02.2015 r.

 

 

Zestawienie ofert na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie

działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.

 

 

L.p

Firma

Kwota netto

Kwota brutto

1

ABK- Projekt ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra

38 000,00 zł

46 740,00 zł

2

GM projekt Grzegorz Liptak ul. J. Marka 15, 34-600 Limanowa

74 950,00 zł

92 188,50 zł

3

Autorska Pracownia Architektoniczna Marcin Woźniak ul. J. Marka 15, 34-600 Limanowa

84 800,00 zł

103 320,00 zł

4

ArchiEuro Projektowanie Architektoniczne Miłosz Łucki ul. Solna 53, 32-020 Wieliczka

69 000,90 zł

69 000,90 zł

5

Archipolis- Biuro Projektów Przemysław Kowalkowski ul. Ściegiennego 11/8, 45-709 Opole

73 000,00 zł

89 790,00 zł

6

AN ARCHI GROUP S.C.T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

119 000,00 zł

146 370,00 zł

7

DEMIURG Sp. z o.o. sp. k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

75 000,00 zł

92 250,00 zł

8

Grupa RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. ul. Reymonta 15, 81-198 Kosakowo

85 000,00 zł

104 550,00 zł

9

Quattro Piotr Kaczmarek ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań

54 300,00 zł

66 789,00 zł

10

CONSTRUCTION & BUSINESS Project Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

94 900,00 zł

116 727,00 zł

11

Profil-Jolanta Nowak ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

83 000,00 zł

102 090,00 zł

12

Pracownia Konstrukcyjno- Architektoniczna „ KONSTRUKTOR” Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20a/1, 45-256 Opole

59 450,00 zł

73 123,50 zł

13

WK ARCHITEKCI sp. z o.o. s.k. ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań

322 000,00 zł

396 060,00 zł

14

Przemysław Sołtys CONSAR Inżynieria&Architektura ul. Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa

69 000,00 zł

84 870,00 zł

15

Ae fusion Studio sp. z o.o. Al. Modrzewiowa 7A, 30-224 Kraków

69 100,00 zł

84 993,00 zł

16

Archilion Biuro Projektowe Zbigniew Lonczak Piątkowiec 38, 39-308 Wadowice Górne

83 000,00 zł

102 090,00 zł

17

Pracownia Projektowo- Konserwatorska PROKON S.S. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór

69 000,00 zł

84 870,00 zł

18

L-Concept Leszek Karasiński ul. Rumiankowa 57 B/1, 54-512 Wrocław

63 414,63 zł

78 000,00 zł

19

ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej Curie 88, 59- 301 Lubin

72 200,00 zł

88 806,00 zł

 

 

 

 

 

 

Nasz znak: GK.7011.10.4.2015                                              Limanowa, dnia: 06.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI

PONIŻEJ 30 000 euro

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Urząd Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337 20 54 wew. 155, faks: 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg wraz z niezbędną infrastrukturą

na terenie działki nr 356/7, 356/4 w obrębie nr 4 w Limanowej.

 

Zamówienie obejmuje:

 • projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynku hotelu wraz z projektem zagospodarowania terenu działki, z uzgodnieniami oraz opiniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę

 • projekt konstrukcyjno-budowlany wraz z ekspertyzą techniczną budynku

 • projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan; gazowych; c.o.; wentylacji mechanicznej

 • projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej; teleinformatycznej; p.pożarowej; CCTV; AZART

 • uzgodnienia rzeczoznawców sanepidu i p.pożarowe

 • dokumentacja badań podłoża gruntowego

 • mapa do celów projektowych

 • ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku hotelu wraz z uzgodnieniem z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej w Krakowie

 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót

 • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hotelu Siwy Brzeg określony w załączonej dokumentacji zakłada 35 dwuosobowych pokoi hotelowych obsługujących 69 gości.

Istnieje możliwość poszerzenia części użytkowej hotelu o jeden moduł pobytowy oraz dostosowanie części pokoi dwuosobowych na trzyosobowe. Co w sumie daje 38 pokoi hotelowych obsługujących 92 gości.

Zakładana jest również modernizacja istniejącej kotłowni z dostosowaniem jej do projektowanych parametrów LDK i hotelu.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dwóch koncepcji:

 • I zawierająca opcję 35 pokoi

 • II zawierająca opcję 38 pokoi

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednej z koncepcji. Na podstawie wybranej koncepcji Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy

Szczegółowo zakres zamówienia określa załączona dokumentacja, która również jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa - pokój nr 31.

Termin wykonania zamówienia:

   1. Przygotowanie koncepcji - do 40 dni od dnia podpisania umowy przy czym wybór jednej z koncepcji przez Zamawiającego nastąpi do 14 dni od jej złożenia w Urzędzie Miasta Limanowa

   2. Złożenie 4 egzemplarzy Projektu budowlanego wybranej koncepcji przez Zamawiającego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Limanowej - do 15.07.2015 r.

   3. Opracowanie STWiORB, kosztorysu i przedmiaru oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę - do 15.09.2015 r.

 

Przy udzieleniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale z zachowaniem zasad: jawności nie ograniczania się dostępu i równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencyjności i wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Wymagania jakie musi spełnić wykonawca:

 1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej.

 2. Posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności:

1) architektonicznej

2) konstrukcyjno-budowlanej

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

5) telekomunikacyjnej

3. Powinien być wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego.

 

Oferty należy złożyć, w terminie do dnia 16.02.2015 r. do godz. 1230, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa (okienko w holu na parterze), w zamkniętej kopercie z opisem; „Oferta – projekt hotelu Siwy Brzeg”.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę firmy (nr w CRDG, lub KRS),

 2. Cenę ryczałtową netto i brutto w walucie PLN, w zapisie cyfrowym i słownym.

 3. Podpis osoby uprawnionej do zawierania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Publiczne otwarcie ofert i ich prezentacja odbędzie się w Urzędzie Miasta Limanowa, sala narad nr 18 w dniu 16.02.2015 r. o godz. 1300.

 

Wykonawca przygotowuje ofertę na swój koszt i ryzyko. Zamawiający nie zwraca kosztów opracowania oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawca może odmówić podpisania umowy, bez podania przyczyny, wówczas jego oferta zostanie odrzucona.

 

O zawarciu umowy i istotnych jej postanowieniach zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa.

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zamówienia:

-Roman Limanówka– tel. 18 337 20 54, wew.152 email: rlimanowka@miasto.limanowa.pl

- Monika Jeż – tel. 18 337 20 54, wew. 155 email: mjez@miasto.limanowa.pl

 

Załączniki:

- elewacje

- I kondygnacja

- II kondygnacja

- III kondygnacja

- IV kondygnacja

- przekroje

- zagospodarowanie terenu

- inwentaryzacja architektoniczno- budowlana

- wzór umowy

 

Z up. Burmistrza Miasta                           
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza