Zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnego niestrzeżonego dwupoziomowego parkingu pod placem targowym przy ul. Bulwary w Limanowej - UNIEWAŻNIENIE

Umieszczony: 25.03.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 

Unieważnienie postępowania


Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na Zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnego niestrzeżonego dwupoziomowego parkingu pod placem targowym przy ul. Bulwary w Limanowej .

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione, ponieważ cena złożonej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

Burmistrz Miasta                
/-/ Władysław Bieda            

 

Limanowa, dnia 10.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA


Zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi
płatnego niestrzeżonego dwupoziomowego parkingu 
pod placem targowym przy ul. Bulwary w Limanowej
ZATWIERDZAM


Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 24 marca 2015 r. 


Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa
REGON: 491893233
NIP: 737-10-04-591
Miejscowość 34-600 Limanowa
Adres: ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.: 18 337 20 54
Fax: 18 337 10 41
Znak postępowania: SZP.2600.2.20151. Przedmiot zamówienia:

1) Instalacja parkingowa
Do kontroli ruchu pojazdów w obrębie parkingu podziemnego na wjazd i wyjazd na poziom -1 oraz -2 należy na każdym z poziomów zainstalować:
automat do wydawania kart elektronicznych przy wjeździe 
łamany szlaban wjazdowy
automat odczytujący kartę elektroniczną na wyjeździe
łamany szlaban wyjazdowy
tablicę świetlną informującą o ilości wolnych miejsc przed wjazdem
Ponadto na górnej płycie handlowej należy zainstalować kasę do dokonywania opłaty za parking. Wymaga się, aby kasa mogła spełniać dodatkowe funkcje tj. pobierania opłaty targowej  oraz rozmieniania pieniędzy  na 1 zł do toalet (oczekiwania w tym zakresie zostaną opisane w dalszej części). Dla obsługi parkingu kasa powinna mieć osobny ekran i przyciski sterujące umieszczone po jednej stronie urządzenia. Ta część kasy (strona) powinna być czytelnie opisana „OPŁATA PARKINGOWA”. Z punktu widzenia korzystającego wspólna jest tylko część do wpłacania pieniędzy (wrzucanie monet  i wkładanie banknotów) oraz  zabieranie reszty. Kasa powinna na żądanie drukować paragon.
Opis wymaganego działania  instalacji parkingowej:
Po podjechaniu do wjazdu na parking  kierowca widząc, że są miejsca wolne, przez odsuniętą szybę w drzwiach kierowcy wciska przycisk na automacie do wydawania kart i pobiera kartę elektroniczną. Pobranie karty powoduje otwarcie szlabanu wjazdowego i umożliwia wjazd na parking. Aby kierowca mógł wyjechać z parkingu musi kartę elektroniczną włożyć do czytnika w kasie pobierającej opłatę. Po włożeniu karty na ekranie kasy ukaże się wielkość opłaty, która musi być dokonana. Po dokonaniu wpłaty kasa wysuwa kartę elektroniczną, którą  kierowca zabiera, aby włożyć do automatu odczytującego na wyjeździe z parkingu. Po włożeniu karty do automatu na wyjeździe otwiera się szlaban wyjazdowy. Samochód wyjeżdża, a karta pozostaje w automacie. 
Wymaga się aby:
• niezależnie od czasu postoju aktywacja karty pozwalająca na wyjazd następowała po włożeniu jej do kasy  na górnym poziomie  handlowym
• istniała możliwość ustalenia czasu parkowania wolnego od opłaty (pierwsze 30 minut)
• istniała możliwość ustalenia progresywnej wielkości opłaty za czas parkowania  (drugie 30 minut 1 zł, każda następna rozpoczęta godzina 3 zł)
• istniała możliwość ustalenia tzw. taryfy nocnej – poza godzinami handlu (jedna stawka za całą noc)
• po wyjęciu karty z kasy kierowca miał czas ok. 10 minut na podejście do samochodu i wyjazd
z parkingu
Jako elementy zabezpieczające oraz uszczelniające parking należy zastosować pętle indukcyjne, zainstalowane pod każdą bileterką / terminalem wjazdowym pod ramieniem szlabanu oraz za ramieniem szlabanu. Jedna pętla będzie sprawdzać czy jest przeszkoda a druga zamyka szlaban za pojazdem.

2) System sprzedaży miejsc targowych
Automatyczny system sprzedaży miejsc  targowych na placu targowym przy ul. Bulwary powinien składać się z :
• automatycznej kasy umożliwiającej przyjęcie zapłaty za miejsce do handlowania oraz  wydanie biletu z wydrukiem potwierdzenia wykupu miejsca handlu. Wydruk powinien zawierać datę handlu, godzinę rozpoczęcia handlu, godzinę zakończenia handlu, oznaczenie wykupionego stanowiska , kwotę zapłaty.  Wydruk ponadto powinien mieć cechy paragonu. Wszystkie dane opisane wyżej powinny być również zapisane w kodzie kreskowym. Kasa powinna być wyposażona w ekran dotykowy, na którym będą wyświetlone zgodnie z rozstawieniem miejsca handlowe. Miejsca już opłacone powinny mieć kolor czerwony, a miejsca wolne kolor zielony. Aktualizacja stanu wykupionych miejsc powinna być nie rzadziej niż co 15 minut. Dla obsługi miejsc targowych kasa powinna mieć osobny ekran i zestaw przycisków sterujących  umieszczonych po jednej stronie urządzenia z ekranem.  Ta część kasy (strona) powinna być czytelnie opisana  „OPŁATA TARGOWA”. Z punktu widzenia korzystającego wspólna jest tylko część do wpłacania pieniędzy (wrzucanie monet i wkładanie banknotów) oraz zabieranie reszty.
• Mobilnego terminala sprawdzającego potwierdzenia wykupienia miejsc handlowych w oparciu o odczyt kodu kreskowego.
Opis wymaganego działania instalacji  opłaty targowej:
Osoba, która chce dokonać opłaty targowej wciska przycisk „START” wówczas na ekranie obok stale wyświetlającego się planu targowiska z zaznaczonymi miejscami sprzedaży (zajęte na czerwono, wolne na zielono) pojawia się pierwsze okno dialogowe „WYBIERZ WOLNE STOISKO”. Dotknięcie odpowiedniego  podświetlonego na zielono stoiska na ekranie powoduje  jego odznaczenie na czerwono wybranego stoiska i wyświetlenie na ekranie rezerwacji oraz uaktywnienie wyboru, a naciśnięcie „akceptuj” powoduje otwarcie następnego okna dialogowego. Jeżeli chcemy zmienić stoisko należy nacisnąć „wstecz”.
„GODZINA  ROZPOCZĘCIA HANDLU”: po naciśnięciu rozwija się pasek czasu rozpoczęcia handlu (pełne godziny od godz. 7.00 do godz. 17.00). Dotknięcie odpowiedniej godziny powoduje jej oznaczenie a naciśnięcie „akceptuj” powoduje  otwarcie następnego okna dialogowego. Jeżeli chcemy zmienić  godzinę należy nacisnąć „wstecz”.
„GODZINA ZAKOŃCZENIA HANDLU”: po naciśnięciu rozwija się pasek czasu zakończenia  handlu (pełne godziny od godz. 7.00 do godz. 17.00). Dotknięcie odpowiedniej godziny powoduje jej oznaczenie a naciśnięcie „akceptuj” powoduje otwarcie następnego okna dialogowego. Jeżeli chcemy zmienić  godzinę należy nacisnąć „wstecz”.
„ OPŁATA”: po naciśnięciu rozwija się pasek wyboru: „Opłata kartą”, „Opłata gotówką”. Po dokonaniu opłaty kasa wydaje papierowe potwierdzenie opłaty.

3) Opłata za skorzystanie z toalety
Wymaga się, żeby kasa dokonywała rozmienienia pieniędzy tak aby po naciśnięciu przycisku „ROZMIEŃ/ZAMIEŃ” i po wprowadzeniu banknotu bądź monet została wyrzucona co najmniej jedna moneta 1 zł i wydana reszta. Monety 1 zł są potrzebne do uruchomienia zamka do toalety.
Przy zamkach do toalety należy umieścić automaty wrzutowe, które po wrzuceniu monety 1 zł spowodują możliwość otwarcia kabiny toalety.

2. Parametry techniczne urządzeń:

1) Bileterka wjazdowa – 2 szt.
- przeznaczenie do pracy intensywnej w systemie parkingowym,
- obudowa stalowa wykonana z blachy alucynk, malowana proszkowo, wentylowana
- w przypadku braku połączenia z jednostka centralną pracuje off-line i po ponownym połączeniu przesyła nowe dane do jednostki centralnej uaktualniając centralną bazę danych  
- podświetlany przycisk do wydawania kart elektronicznych oraz punkt pobierania kart
- wbudowany detektor samochodu
- kontrola szlabanu
- urządzenie / drukarka do drukowania i kodowania kart elektronicznych
- wbudowany moduł interkomu do wezwania i komunikacji z obsługa parkingu

2) Terminal wyjazdowy – 2 szt.
- przeznaczenie do pracy intensywnej w systemie parkingowym,
- obudowa stalowa wykonana z blachy alucynk, malowana proszkowo, wentylowana
- możliwość pracy automatycznej
- komunikacja LAN
- czytnik kart elektronicznych
- kontrola szlabanu
- podświetlany wyświetlacz LCD, znaki do komunikacji z użytkownikiem
- ogrzewanie i chłodzenie sterowane mikroprocesorem
- wbudowany moduł interkomu do wezwania i komunikacji z obsługa parkingu

3) Automat płatniczy – 1 szt.
- przeznaczenie do pracy intensywnej w systemie parkingowym,
- obudowa stalowa wykonana z blachy alucynk, malowana proszkowo, wentylowana
- zamek mechaniczny i elektromagnetyczny
- wyrzutnik monet przystosowany do przyjęci 6 rodzajów monet : 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł i 5zł
- czytnik banknotów przyjmujący 5 rodzajów banknotów w czterech kierunkach: 10zł, 20zł, 50zł 100zł i 200zł
- czytnik kart dystansowych dla obsługi kasy 
- system samonapełniajcych się zasobników monet
- pojemnik nadmiary na bilon
- elektromechaniczny mechanizm samorozblokowania wyrzutnika w przypadku zacięcia monet
- kolorowe monitory: osobny dla opłaty parkingowej i osobny dla opłaty targowej
- układ utrzymujący stałą temperaturę i wilgotność powietrza
- system alarmowy z syreną
- zewnętrzna kluczykowa awaryjna stacyjka resetu urządzenia
- urządzenie do odczytu i kodowania kart elektronicznych (opłata parkingowa)
- drukarka termiczna do wydruku biletu, wyposażona w gilotynę (opłata targowa)
- detekcja: niski stan kart/papieru, koniec kart/papieru 
- kasa przystosowana do podłączenia do sieci Internet w celu wysyłania raportów z transakcji dziennych

4) Szlaban  łamany elektromechaniczny – 4 szt.
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- płyta sterująca szlabanu z wyświetlaczem alfanumerycznym
- ustawienia parametrów pracy szlabanu poprzez klawiaturę alfanumeryczna na płycie szlabanu
- funkcja kodów zabezpieczających 
- zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz
- funkcja przypomnienia o przeglądzie po osiągnięciu zadanej ilości cykli
- funkcja pamięci zdarzeń (sygnałów zamknięć i otwarć)
- sterowanie semaforem (światło zielone i czerwone)
- czujnik wyłamania i otwarcia ramienia
- płynna regulacja prędkości otwarcia i zamknięcia oraz siły docisku ramienia

5) Tablica zajętości parkingu – 2 szt.
- napięcie zasilania 230 V AC
- pobór mocy max. 100W
- wyświetlacz diodowy z dwoma cyframi o wys. min 12 cm i widoczności do 100 m

6) Automaty do poboru opłat za korzystanie z toalety – 2 szt.

7) Terminal mobilny – 1 szt.

8) Pętle indukcyjne z detektorami, odbojnice, tablica z regulaminem parkingu.


3. Ponadto zakres zamówienia obejmuje:

1) Wyposażenie parkingu we wszystkie urządzenia techniczne (fabrycznie nowe), które po zakończeniu zamówienia pozostają własnością Zamawiającego i musza spełniać co najmniej wymagania określone w ust. 1 i 2
2) Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie komputerowego systemu do analizy danych, systemu płatności za pośrednictwem karty elektronicznej i komputerowego systemu kontroli odpłatności za parkowanie, wnoszenia opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z WC wraz z urządzeniami kontrolnymi 
3) Prowadzenie bieżącej obsługi 
4) Prowadzenie serwisu technicznego urządzeń, w tym:
a) Przegląd urządzeń i prowadzenie bieżącej konserwacji,
b) Utrzymanie urządzeń w stałej sprawności technicznej,
c) Dostawa i bieżąca wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzeń oraz funkcjonowania systemu ,
d) Dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący m.in. naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, opłat targowych i opłat za korzystanie z toalet, części zamiennych, oznakowanie urządzeń nieczynnych,
e) Usuwanie wszelkich awarii wymagających wymiany części w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, z zastrzeżeniem, że wszelkie szkody w zakresie  oznakowania, awarii kradzieży czy uszkodzenia urządzeń usuwa na swój koszt Wykonawca, który również będzie dochodzić na własny koszt i we własnym zakresie odszkodowania od osoby, która ww szkody spowodowała.
5) Prowadzenie kontroli uiszczania opłat targowych
6) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zmianą opłat (np. koszty zmiany tablic, opisów na urządzeniach, programów komputerowych) oraz kosztów modernizacji urządzeń,
7) Regularne czyszczenie i utrzymywanie w estetycznym stanie urządzeń, usuwanie szkód spowodowanych wandalizmem, kradzieżą itp.
8) Szkolenie pracownika Urzędu Miasta Limanowa

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub ograniczenia zakresu zamówienia.

5. Do oferty należy załączyć kartę techniczną oferowanych produktów.

6. Termin realizacji zamówienia:
1) Dostarczenie i zainstalowanie urządzeń: 21 dni od podpisania umowy,
2) Prowadzenie obsługi: od uruchomienia parkingów do 31.12.2017 r.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony sprzęt gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy.

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym „Oferta na system parkingowy pod placem targowym” i złożyć w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 07.04.2015r., godz. 12:30. 

9. Wykonawca w formularzu oferty podaje cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

10. Kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa – znaczenie: 100 %. Oferty będą oceniane wg poniższej reguły:

KC  =  CN/COB x 100   

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej 

11. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert najkorzystniejszych Zamawiający wezwie wykonawców do złożenie ofert dodatkowych.
Załączniki do SIWZ: