Zorganizowanie i wdrożenie systemu parkingowego na niestrzeżonym dwupoziomowym parkingu pod placem targowym przy ul. Bulwary w Limanowej - WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Umieszczony: 19.05.2015, Zakończony: 10.06.2015, Status przetargu: zakończony, Umieścił: Agnieszka Dominik

 
ZAWIOADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2015r. przez wykonawcę: P.P.U.H. „DEJW” Dawid Biernat, ul. Kowalskiego 7/12, 34-600 Limanowa.

Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 104 550,00 uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą wg w/w zapytania ofertowego.

 

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty przez następujących wykonawców:

 

Oferta Nr 1:

KasComp Serwis Andrzej Machalski, ul. Topolowa 2, 43-100 Tychy. Cena ofertowa: 166 121,34 zł

 

Oferta Nr 2:

P.P.U.H. „DEJW” Dawid Biernat, ul. Kowalskiego 7/12, 34-600 Limanowa. Cena ofertowa: 104 550,00 zł

 

Oferta Nr 3:

Elkomp Jacek Kądziołka, ul. Krótka 12, 34-600 Limanowa. Cena ofertowa: 131 470,00 zł

 

Z up. Burmistrza Miasta                                        
/-/ Wacław Zoń                                                

Zastępca Burmistrza                                         

 

Limanowa, dnia 10 czerwca 2015 r.

 

 

 

  
 
 
 
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

 

Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i wdrożenie systemu parkingowego na niestrzeżonym dwupoziomowym parkingu pod placem targowym przy ul. Bulwary w Limanowej odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

 

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający przewiduje wykonanie we własnym zakresie koniecznego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego wszystkich urządzeń objętych zamówieniem?”

Odpowiedź:

Nie.

 

 

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dokona stosownych uzgodnień, uzyska stosowne pozwolenia; czy będzie to obowiązek Wykonawcy? Jeżeli będzie to obowiązek Wykonawcy, prosimy o informację jakie uzgodnienia i/lub pozwolenia będą konieczne do uzyskania”

 

Odpowiedź:

Jeżeli do instalacji oraz uruchomienia systemu konieczne będzie dokonanie uzgodnień i/lub uzyskanie pozwoleń, to zobowiązany do tego będzie Wykonawca.

 

Pytanie 3:

„Czy Wykonawca powinien przyjąć w kalkulacji wykonanie koniecznego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego wszystkich urządzeń objętych zamówieniem?”

Odpowiedź:

Tak.

 

 

Pytanie 4:

„Czy Kasa automatyczna musi przyjmować banknoty i wydawać resztę? Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż Kasa ma przyjmować tylko określony bilon bez opcji wydawania reszty”

Odpowiedź:

Kasa nie musi przyjmować banknotów i wydawać reszty.


Pytanie 5:

„Czy w zakresie obowiązków wykonawcy będzie wymiana papieru w bileterkach i kasie automatycznej, czy tylko dostawa papieru jako materiał eksploatacyjny”

Odpowiedź:

Tylko dostawa.

 

 

Pytanie 6:

„Co ma zawierać i jak ma funkcjonować „Moduł wykupienia biletu na targowisko (1szt.)?
Z obecnego opisu nie można wywnioskować jaka funkcjonalność wymaga Zamawiający. Oferent nie ma wiedzy czy kalkulować w ofercie funkcjonalność urządzenia w zakresie przyjmowania banknotów i wydawania reszty, czy nie.”

Odpowiedź:

Moduł ma umożliwiać przyjęcie zapłaty za miejsce do handlowania oraz  wydanie biletu z wydrukiem potwierdzenia wykupu miejsca handlu. Wydruk powinien zawierać datę handlu, godzinę rozpoczęcia handlu, godzinę zakończenia handlu, oznaczenie wykupionego stanowiska, kwotę zapłaty. Wydruk ponadto powinien mieć cechy paragonu. Wszystkie dane opisane wyżej powinny być również zapisane w kodzie kreskowym.

 

 

Pytanie 7:

„Montaż urządzeń będzie możliwy po wcześniejszym wykonaniu stosownego okablowania zasilającego i komunikacyjnego. Czy w/w okablowanie będzie wykonane przez Zamawiającego na jego koszt i czy będzie gotowe w terminie do 30 dni od ogłoszenia przedmiotowego postepowania? Jeżeli w innym terminie to do jakiej daty będzie wykonane w/w okablowanie przez Zmawiającego? ”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pyt. 1 i 3.

 

 

Pytanie 8:

„Czy Oferent powinien przyjąć w ofercie dostawę terminala mobilnego wyposażonego w skaner kodów kreskowych i oprogramowanie Widows Mobile 5.0, do weryfikacji wnoszenia opłaty parkingowej przez klientów? Takie urządzenie powinno być integralną częścią systemu do poboru opłat targowych, co ułatwia sprawdzanie wnoszenia opłat przez klientów a dzięki zdalnej komunikacji pozwala na bieżąco, poprzez stanowisko ręczne, kontrolować stan wnoszenia opłat
i działania kontrolera”

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przyjąć w wycenie dostawę terminala mobilnego.

 

Pytanie 9 :

„Czy Zamawiający dopuszcza szlabany z obudową ze stali nierdzewnej lub/i malowanej proszkowo? Zastosowanie stali nierdzewnej w urządzeniach zdecydowanie poprawia ich trwałość”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie szlabany.

 

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający wymaga, aby w obudowie szlabanów byłą zainstalowana instalacja typu semafor (diody czerwone i zielone) sygnalizująca możliwość lub brak przejazdu? Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest czytelne, a po zmroku widoczne z kilkudziesięciu metrów ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie szlabany.

 

 

Pytanie 11:

„Prosimy o rozwinięcie treści:

„Tablica informacyjna miejsc na targowisku (1 szt):

- podświetlana

- wybieranie przyciskiem lub monitor dotykowy

- komputer ”

Jak ma działać w/w tablica, gdzie ma być zainstalowana, jakie powinna mieć wymiary i parametry techniczne, czy ma to być autonomiczne urządzenie czy powiązane z kasą automatyczną?”

Odpowiedź:

Tablica powinna współdziałać z kasą automatyczną w celu bieżącej kontroli stanu zajętych stanowisk. Parametry techniczne i wymiary określa Wykonawca.

 

 

Pytanie 12:

„Czy Zamawiający dopuszcza zintegrowanie kasy automatycznej tablicy informacyjnej w jednej obudowie np. w obudowie kasy automatycznej?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

 

 

Pytanie 13:

„W jakim trybie prowadzone jest przedmiotowe postepowanie?”

Odpowiedź:

Zapytanie ofertowe.

 

 

Burmistrz Miasta                       
/-/ Władysław Bieda                    

Limanowa, dnia 25.05.2015 r. 
 
 
 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


NA

Zorganizowanie i wdrożenie systemu parkingowego
na niestrzeżonym dwupoziomowym parkingu 
pod placem targowym przy ul. Bulwary w Limanowej
ZATWIERDZAM


Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław zoń
Zastępca Burmistrza
 

Limanowa, dnia 19 maja 2015 r. 


Nazwa Zamawiającego: Miasto Limanowa
REGON: 491893233
NIP: 737-10-04-591
Miejscowość: 34-600 Limanowa
Adres: ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa: www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania: pon-pt   730 - 1530
Tel.: 18 337 20 54
Fax: 18 337 10 41Znak postępowania: SZP.2600.3.2015


 

1. Przedmiot zamówienia:

1) Wjazd/wyjazd:

a) Bileterka wjazdowa wydająca bilety z kodem kreskowym (2 szt.):
- szybka drukarka termiczna szerokość min 60 mm
- wyświetlacz LCD; min 2 x 20 znaków
- wbudowany detektor pętli indukcyjnej
- bezpiecznik, gniazdo 230V
- grzałka i wentylator
- podświetlany przycisk biletu
- podświetlanie LED panelu
- oświetlenie wewnętrzne dla obsługi
- zintegrowany domofon
- zasilanie napięciem 230V

b) Terminal wyjazdowy (2 szt.):
- skaner kodów kreskowych (przemysłowy , wieloliniowy)
- wyświetlacz LCD; min 2 x 20 znaków
- wbudowany detektor pętli indukcyjnej
- bezpiecznik, gniazdo 230V
- grzałka i wentylator
- podświetlany przycisk biletu
- podświetlanie LED panelu
- oświetlenie wewnętrzne dla obsługi  
- zintegrowany domofon
- zasilanie napięciem 230V

c) Szlaban (4 szt.):
- szybki, otwarcie min 2,5 s
- ramię o długości do 3m
- możliwość podłączenia detektora pętli/fotokomórki
- silnik 24V do pracy intensywnej
- ramię podświetlane
- gumy ochronne przy ramieniu
- przekładnia ślimakowa
- obudowa ze stali ocynkowanej

d) Detektor pętli indukcyjnej (4 szt.):
- moduł zabezpieczenia i zamknięcia szlabanu po przejechaniu pojazdu
- podłączenie pętli indukcyjnej

e) Tablica informacyjna miejsc na targowisku (1 szt):
- podświetlana 
- wybieranie przyciskiem lub monitor dotykowy
- komputer

2) Stanowisko kasy ręcznej

a) Zestaw komputerowy:
- komputer z Windows 7
- monitor LCD
- drukarka
- UPS

b) Program do obsługi systemu:
- prosty w obsłudze
- wbudowana obsługa dowolnego cennika
- obsługa kamer IP i analogowych
- sporządzanie raportów, statystyk , zestawień itp.

c) Moduł komunikacji (3 szt.):
- łączący urządzenia z serwerem 

3) Kasy parkingowe

a) Kasa parkingowa (1 szt):
- przyjmuje monety od 10 gr do 5 zł 
- kolorowy wyświetlacz min. 5’ z jasnym podświetleniem gwarantującym widoczność
w pełnym słońcu
- szybka drukarka termiczna , szerokość min 60 mm
- skaner kodów kreskowych (przemysłowy , wieloliniowy)
- bezpiecznik, gniazdo 230V, listwa zasilająca
- grzałka i wentylator
- podświetlane przyciski nierdzewne, wandaloodporne,
- komunikaty po polsku, angielsku i niemiecku
- podświetlany napis: KASA PARKINGOWA
- zdalny nadzór, serwis i kontrola
- zamki, zaczepy blokujace
- wbudowany domofon

b) Moduł wykupienia biletu na targowisko (1 szt.)

4) Montaż, konfiguracja, szkolenie

a) Wykonanie pętli indukcyjnych w nawierzchni (8 szt)
b) Fundamenty pod urządzenia (9 szt.)
c) Dostawa, montaż, podłączenie i konfiguracja na parkingu przy ul. Bulwary
w Limanowej oraz szkolenie pracowników Zamawiającego

2. Gwarancja .

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na cały dostarczony sprzęt i urządzenia gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy.
2) W okresie gwarancji prowadzenie bezpłatnego serwisu technicznego urządzeń, 
w tym:
a) Przegląd urządzeń i prowadzenie bieżącej konserwacji,
b) Utrzymanie urządzeń w stałej sprawności technicznej,
c) Dostawa i bieżąca wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych dla prawidłowej pracy urządzeń oraz funkcjonowania systemu ,
d) Dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący m.in. naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych i targowych, części zamiennych, 
e) Usuwanie wszelkich awarii wymagających wymiany części w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu.
f) Dokonywanie aktualizacji programów komputerowych nie częściej niż raz w roku,
w związku z aktualizacją i ewentualną zmianą opłat parkingowych i targowych

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub ograniczenia zakresu zamówienia.

4. Do oferty należy załączyć kartę techniczną oferowanych produktów.

5. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy,

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym „Oferta na system parkingowy pod placem targowym” i złożyć w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 1 – dziennik podawczy, w terminie do dnia 26.05.2015r., godz. 1230. 

7. Wykonawca w formularzu oferty podaje cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w czytelnym zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze SIWZ oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

9. Kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa – znaczenie: 100 %. Oferty będą oceniane wg poniższej reguły:

KC  =  CN/COB x 100   

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej 

10. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert najkorzystniejszych Zamawiający wezwie wykonawców do złożenie ofert dodatkowych.
 
 
Załączniki: