Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pt. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2016”

Status przetargu: nowy,

INFORMACJA

 

Urząd Miasta Limanowa, na zapytanie ofertowe pt. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2016”, które zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej otrzymał następujące oferty Firm zajmujących się w/w działalnością, które zaproponowały odbiór, wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych z terenu Miasta Limanowa:

 

1.      Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane  T-tel

Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2 43-300 Bielsko-Biała

(cena brutto 399,60 zł/ Mg)

2.      Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp zoo

ul. E. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów

(cena brutto 345,60 zł/Mg)

3.      PHUP „EURO- GAZ” Sp. j.

Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

(cena brutto 345,06 zł/Mg)

4.      RENOVO  SC Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48m8 91-498 Łódź

(cena brutto 298.08 zł/Mg)

5.      Radosław Rokosz Firma Remontowo Budowlana „RAGAR”

ul. Oś 100 lecia 35/6, 31-610 Kraków 

(cena brutto 294,84 zł/Mg)

6.      FHU „AZ-BEST” Ewa Zoń

ul. Gajowa 56d, 33- 395 Chełmiec

(cena brutto 286,20 zł/Mg)

 

            W związku z faktem, że najkorzystniejszą cenę w wysokości 291,60 zł brutto, zaoferowała firma  FHU „AZ-BEST” Ewa Zoń ul. Gajowa 56d, 33- 395 Chełmiec (cena brutto 286,20 zł/Mg), to ta Firma została wybrana do pracy przy usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w 2016 r.

 

Limanowa, dnia19.09.2016r