Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pt. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2017”.

Status przetargu: nowy,

                                               INFORMACJA

 

Urząd Miasta Limanowa,  na zapytanie ofertowe pt. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w roku 2017”, które zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej otrzymał następujące oferty Firm zajmujących się w/w działalnością, które zaproponowały odbiór, wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych  z  terenu Miasta Limanowa:

 

           1.      P.PH.U Eko-Grunt Wojciech Wieczorek

           ul.Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała

           (cena brutto 318,60   zł/ Mg)

            2.     Środowisko i Innowacje Sp.zoo

                   ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

           (cena brutto  290,52  zł/ Mg)

           3.      Firma Remontowo-Budowlana

           Radosław Rokosz Firma Remontowo Budowlana „ RAGAR”

       ul. Oś 1000 lecia 35/16, 31-610 Kraków 

       (cena brutto 340,20  zł/Mg)

            4.      RENOVO  SC Krzysztof Łoziński , Piotr Malinowski

            ul. Studzińskiego 48m8 , 91-498 Łódź

            (cena brutto 319,68 zł/Mg)

             5.     PHUP „EURO- GAZ” Sp. j.

         Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

             (cena brutto 334,80  zł/Mg)

      6.   FHU „AZ-BEST” Ewa Zoń

            ul. Gajowa 56d, 33- 395 Chełmiec

            (cena brutto 280,80  zł/Mg)

 

 

            W związku z faktem, że najkorzystniejszą cenę w wysokości 291,60 zł brutto, zaoferowała firma  FHU „AZ-BEST”  Ewa  Zoń  ul. Gajowa 56d,  33- 395 Chełmiec (cena brutto  280,80  zł/Mg) , to ta Firma została wybrana do pracy przy usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa w 2017r.

 

Limanowa, dnia 19.09.2017 r.