Wszystkie

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.10.2009r.

  Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  oraz a

0211 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.10.2009r.

Na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39,  40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2009r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a i b  i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008

0211 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.08.2009 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.08.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa Na podstawie art. 17 pkt.1  ustawy z dnia 27.03.2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.08.2009r.

Na podstawie art. 29 , art. 30 , art.31, art.32, , art. 33 ust. 1, art. 34 , art. 35  w związku z art.  79  ust.1  ustawy z dnia 3  października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale  społeczeństwa  w ochroni

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.04.2009r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  oraz

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.04.2009r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  oraz art.

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.03.2009r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oa

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.01.2009r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oac

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.01.2009r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z

archiwum wiadomości