Wszystkie

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.12.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pó

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.12. 2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami  oraz art.49 i  art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.12.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oac

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.11.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oac

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.10.2008r.

o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa  w obrębie granic administracyjnych miasta , z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” Na podstawie  art. 17 pkt.10  ustawy z dnia 27.03.200

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9.10.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oacu

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.09.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oacut

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.08.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oac

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.08.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 i  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.07.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oa

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.06.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oac

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.06.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p&oacut

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.04.2008r.

Na podstawie  art.32  ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U.  z 2008r., Nr 25  poz. 150) informuje  się wszystkich zainteresowanych  o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięw

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.04.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z później

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.01.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 i  art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z

0211 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.01.2008r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późnie

archiwum wiadomości