Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.07.2020 r.

0308 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. Piłsudskiego 18/3 w Limanowej, sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.07.2020 r.

2307 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy części działki 47 obr 5 m. Limanowa

I przetarg ustny nieoganiczony

1007 I przetarg ustny nieoganiczony

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o powierzchni 49,50 m2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.07.2020

0907 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.07.2020

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 251/13 obr. 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.06.2020 r.

2606 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 18m2 z przeznaczeniem pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

2606 Ogłozenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 63 obr 7 m. Limanowa o pow. 20 m2 pod garaż. Oddanie w dzierżawę na rzecz właściciela garażu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2020 r.

1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 15.06.2020 r.

1606 Ogłoszenie Burmistrza MIasta Limanowa z dnia 15.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy lokalu o pow. 49,50 m2 położonego w Limanowej ul. Rynek 3.