Wszystkie

1801 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.01.2011r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b  i  c, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199  poz. 1227&

1204 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.04.2011r.

Limanowa, dnia 12.04.2011r. OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

2505 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.05.2011r.

Limnaowa, 24.05.2011r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odd

0206 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.05.2011r.

OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b  i  c , art. 38  i 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena

0306 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.06.2011r.

OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b  i  c , art. 38  i 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena

2609 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.09.2011r.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ud

0510 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2011r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  ,  art. 74 ust. 3, art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani

2212 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.12.2011r.

Na podstawie art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b,  c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199&nb

archiwum wiadomości