Marek Dudek

Marek DUDEK
inż. geodeta, przedsiębiorca, alpinista i podróżnik


Ur. 27 stycznia 1965 roku w Limanowej, w rodzinie od kilku pokoleń tu zasiedziałej. Tu mieszka i pracuje. Obecnie część rodziny mieszka w Kanadzie i Austrii. W Limanowej uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 (1971-1979) i Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (1979-1983). Studia ukończył w 1990  w Oddziale  Geodezji Urządzeń Rolnych na Wydziale Melioracji Wodnych  Akademii Rolniczej w Krakowie z dyplomem inżyniera geodety.
Już jako uczeń Liceum wykonał pierwsze prace zarobkowe. Podczas studiów wyprawiał się na Zachód, wzorem niezliczonych rzesz studentów, reperując cienki studencki budżet poprzez zbieranie owoców. Następnie pracował w Kanadzie, gdzie zarobił na założenie firmy handlowo-usługowej, którą prowadzi w Limanowej.
Jest współzałożycielem Tow. Fotograficznego „NOVA”, Klubu Wysokogórskiego „Limanowa” oraz czł. Polskiego Tow. Geograficznego. Tow. „NOVA” urządziło w 2002 wystawę W stronę światła w Sądeckiej Bibliotece Publicznej.
Koordynował wyprawy wysokogórskie w Alpy, góry Kaukazu, Norwegii, Spitsbergenu i Afryki. W Alpach zdobył około 30 szczytów powyżej 4000 m.n.p.m. W 2002 poprowadził grupę limanowian na Kaukaz (Elbrus 5642 m.n.p.m.).  Współpracuje z czasopismami o profilu górskim, podróżniczym i lotniczym jako stały korespondent, m. in. „Gazety Klubu Polskiego”  w Japonii, gdzie prowadzi dział górski. Współpracował z prasą limanowską, jak: „Echo Limanowskie”, „Gazeta Limanowska”, „Almanach Ziemi Limanowskiej”. Był w 1998 w Radiu „Echo” współautorem audycji z cyklu Z wiatrem i pod wiatr. Od 1999 jest inicjatorem spotkań w cyklu Podróże dalekie i bliskie, które wiodły przez Afrykę, Amerykę Płn., okolice podbiegunowe,  Indonezję ale również Gorce, Beskidy i Tatry.  W  l. 2001-2003 współorganizował i prowadził galerię fotografii w  Limanowskim  Domu Kultury.
Uprawia hobbystycznie: fotografię i lotnictwo (jest pilotem lotniowym i motolotniowym ultralekkich konstrukcji w kat. ULM). Z książek pasjonuje go Nocny lot Antoine’a Saint-Exupery’ego. Z sukcesem prezentował dorobek podczas indywidualnych wystaw swych fotografii: w Miejskiej Galerii przy MBP  w Limanowej: Spójrzmy na to inaczej (1996) i W drodze na Spitsbergen  (2000), a także w Galerii NCK w Krakowie Między równikiem a Spitsbergenem (1999), w Nowym Sączu (1999) i  Skoczowie Pamiątki z podróży (2000). Jest autorem zdjęć i scenariuszy do filmów o tematyce wysokogórskiej: Miasteczko (2005) i Pocztówki ze snu (2006). Ale za najbardziej bliskie miejsce na ziemi uznaje swój ogród z ozdobnymi roślinami, oczywiście, na stoku jednej z gór.

/na podstawie: "Wielka Księga Limanowian"/