Zespół "LIMANOWIANIE"

 

Zespół Pieśni i Tańca „Limanowianie” istnieje od 1969 rok. Swoją nazwę przyjął od nazwy miasta i regionu. Działa przy Limanowskim Domu Kultury. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu. Członkami zespołu są śpiewacy, tancerze i muzycy ludowi. Zespół występował wielokrotnie zagranicą. Odwiedził m.in. na Słowację, Węgry, Holandię, Niemcy, Kuwejt, Hiszpanię, Chiny, Włochy, Francje, Grecję, Ukrainę, Czechy i Chorwację. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Brał udział w licznych audycjach telewizyjnych i radiowych, ponadto powstał film o zespole „Limanowianie” nakręcony przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych w Łodzi.

 


Zespół kultywuje folklor lachowski i góralski, gdyż obie te grupy etniczne wywierały wpływ na Ziemię Limanowską. Repertuar stanowią pieśni, obrzędy i zwyczaje związane z tą kulturą, a w szczególności: "ograbek", "śmiguśne słomioki’", "’obigrowska’", "podłażniki", "jasełka". Oprócz zwyczajów i obrzędów na limanowszczyźnie występują charakterystyczne tańce w metrum 2/4, żywiołowe, dynamiczne, odzwierciedlające temperament tutejszej ludności. Przy muzyce kapeli lachowskiej tańczone są takie polki jak :"cięta", "raśka", "cicha", "suwana", "sowlinianka", "na jedną nogę", "z nogi", oraz tańce obrazujące czynności, typu: "kowal", "szewc", "krzak", 'kosiorz". Muzyka pasterska natomiast kultywuje grę na zapomnianych już instrumentach charakterystycznych dla tutejszego regionu jak: "slomcok", "trąbka pastrska", "rzemyk", "burkoc", "trombita" oraz fujarki różnych odmian. Instrumenty te posiadają oryginalną barwę dźwięku i brzmienie, a muzykowanie na nich ma jeden cel: gra na nich nie może ulec zapomnieniu. W czasie swej ponad 40-letniej działalności "LIMANOWIANIE" brali udział w dziesiątkach przeglądów i festiwali zdobywając niezliczoną ilość nagród i wyróżnień, a także wielokrotnie wyjeżdżali za granicę promując polską kulturę narodową zdobywając niezliczoną ilość nagród i wyróżnień a także wielokrotnie wyjeżdżali za granicę promując polską kulturę narodową, m.in. wspólnie z krakowskimi teatrami "STU" Krzysztofa Jasińskiego i "KTO" Jerzego Zonia brali udział w widowiskach plenerowych prezentowanych we Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz wielu miastach Polski. Koncertowali w 14 krajach europejskich i dwóch azjatyckich (Kuwejt, Chiny). Szczególnym w pamięci członków zespołu było spotkanie w Watykanie z papieżem Janem Pawłem II.
 

"EJ, ŁOD WIYRSKA DO WIYRYSKA
LRCI PIYKNE GRANIE
EJ, KA PRZYGRYWO MUZYKA
TAM ,,LIMANOWIANIE".


Kiedy latem 1969 roku garstka entuzjastów folkloru ziemi limanowskiej spotkała się w ówczesnej świetlicy CPN w Sowlinach z zamiarem utworzenia muzyczno-tanecznej grupy regionalnej, żaden z nich zapewne nie przypuszczał że ich pomysł zaowocuje powstaniem zespołu pieśni i tańca, który na trwale wpisze się w pejzaż kulturalny tej ziemi.
 
Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu do roku 2010 był znany muzyk, folklorysta i pedagog Ludwik Mordarski.
Pierwszy skład współtworzyli: Ludwik Odziomek, Edward Król, Stefan i Elżbieta Puch, Stanisław Tobiasz, Jan Kuchta, Szymon i Kazimierz Żak, Michał Pajor, Władysław i Leszek Mordarski, Jan Szewczyk, Władysław Kogutowicz, Krystyna Warszawska-Czaja, Janusz Czaja, Danuta Warszawska, Władysław Kaim, Zofia Skrzekut-Kaim, Krystyna Skrzekut-Mól, Mieczysław Skrzekut, Roman Frączek, Teresa Ślazyk, Jan Jędrzejek, Szczepan Puch, Anna Sułkowska-Jeż, Stefan Górszczyk, Marek i Mieczysław Konieczny, Wanda Skrzekut-Sułkowska, Marian Wójtowicz, Ignacy Tąta, Stanisław Golanka, Wiesława Prędka, Leszek Lach, Jan Nawalaniec.
 
Zespół wielokrotnie brał udział w audycjach radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą, a w 1981 roku WFD w Łodzi nagrała film pt. "LIMANOWIANIE". Oprócz rodziny Mordarskich z zespołem związane były w jego długoletniej działalności pokolenia: Królów, Skrzekutów, Twarogów, Puchów, Tątów, Żaków, Smagów czy Widomskich. W ostatnich latach skład zespołu znacznie się odmłodził. Obecnie tworzą go w przeważającej części uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich Limanowej.
 
Od 1992 roku Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "LIMANOWIANIE" ma swą siedzibę w Limanowskim Domu Kultury. Wielolettnia działalność artystyczna zespołu wieńczy lata pracy wielu ludzi i ogrom ich zaangażowania. Umiłowanie rodzinnej ziemi i folkloru oraz właściwa atmosfera przyczyniły się do osiągnięcia tak znaczących sukcesów.

  

 

Podczas Dni Limanowej 2011 na wniosek Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury oraz członków Zespołu - Burmistrz Miasta Limanowa nadał imię Ludwika Mordarskiego - Zespołowi „Limanowianie”. Akt nadania wręczył Burmistrz Miasta Władysław Bieda Kierownikowi Zespołu - Jackowi Smaga. W uroczystości uczestniczyła żona zmarłego Limanowianina – Honorowego Obywatela Miasta Limanowa – Pani Krystyna Mordarska, która wyraziła zgodę i przychylność inicjatywie.

 SKŁAD Zespołu Regionalnego "LIMANOWIANIE" im. Ludwika Mordarskiego


Zespół Regionalny LIMANOWIANIE im. Ludwika Mordarskiego na Facebooku

 

 

Więcej na www.ldk.limanowa.pl