ODZNACZENIA MIEJSKIE

 

 

W 1995 roku Radni Miasta Limanowa podjęli uchwałę o nowym odznaczeniu dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla naszego grodu., tj. uchwałę o odznaczeniu "Przyjaciel Miasta Limanowa". Do tej pory obowiązywała uchwała o dwóch odznaczeniach: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa i Za Zasługi dla Miasta Limanowa.

Tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa może otrzymać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się dla miasta w zakresie : promocji miasta na terenie kraju i za granicą, za wyjątkowe czyny odwagi i poświęcenia dla dobra miasta i ogółu jego mieszkańców, rozwoju miasta, osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych.


Tytuł i medal Za Zasługi dla Miasta Limanowa mogą otrzymać osoby  w dowód uznania za zasługi i osiągnięcia , które maja szczególny wpływ na rozwój i promocję Miasta.


Tytuł i medal Przyjaciel Miasta Limanowa mogą otrzymać osoby w dowód uznania za kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Limanowa oraz rzeczowe i finansowe wsparcie działań w zakresie  kultury, sportu, turystyki, oświaty, pomocy społecznej i rozwoju gospodarczego.

 

UCHWAŁA nr X/44/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r.  w sprawie: ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za Zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa

                                                                                                                                                                             
Regulamin nadawania tytułu i medalu  Honorowy Obywatel Miasta Limanowa

Regulamin nadawania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa


Regulamin nadawania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa